نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه یادگیری ماشین مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی با همکاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته بهمن ماه ۱۳۹۹

کارگاه یادگیری ماشین مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی با همکاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته بهمن ماه ۱۳۹۹
مباحث کارگاه

- جبر خطی
* مبانی جبر خطی، هندسه تحلیلی و تجزیه های ماتریسی، حساب برداری

- روشهای نمایش و مهندسی ویژگی
* معرفی ویژگی های عددی و غیر عددی، معرفی ویژگی های متنی، معرفی ویژگی های دیداری، کاهش بعد

- الگوریتم های کلاسیک یادگیری ماشین
* الگوریتم های خطی، تغییر فضا، ماشین بردار پشتیبان، یادگیری بدون نظارت و خوشه بندی

- گرادیان و یادگیری عمیق
* محاسبه خودکار گرادیان (autograd)، یادگیری عمیق و شبکه های Convolutional و شبکه های Recurrent

 

اطلاعات بیشتر و ثبت نام:

https://dml.uk.ac.ir

جهت شرکت کردن در کارگاه ثبت نام الزامی است.

4و11 بهمن ماه 1399