نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیامد های قضییه ناتمامیت گدل

پیامد های قضییه ناتمامیت گدل


  سخنرانی دکتر اسفندیار اسلامی با عنوان :پیامد های قضییه ناتمامیت گدل برگزار شد.

  آمفی تئاتر دانشکده ریاضی ماهانی 1398/09/01