نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوپر جبر های هوم- لی کامل

سوپر جبر های هوم- لی کامل


چهلمین نشست علمی- زمستان 98 مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی با همکاری بخش ریاضی محض و سخنرانی آقای دکتر عبدالرضا ارمکان پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان با عنوان سوپر جبر های هوم - لی کامل  برگزار شد.