نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی خانم دکتر سوده حسینی

سخنرانی خانم دکتر سوده حسینی


سخنرانی خانم دکتر سوده حسینی با عنوان انتشار بدافزار در شبکه های اجتماعی مبتنی بر انتشار همه گیری بصورت مجازی از طریق لینک زیر برگزار خواهد شد:
vc1.uk.ac.ir/mahani
ساعت برگزاری: 12
تاریخ برگزاری: 99/03/25