نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و یکمین جلسه بحث آزاد-زمستان 98

بیست و یکمین جلسه بحث آزاد-زمستان 98


بیست و یکمین جلسه بحث آزاد مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی با همکاری دانشکده ریاضی وکامپیوتر با سخنرانی خانم مهندس فارسی زاده با عنوان:گرید بندی تایر های تولیدی بر اساس مشخصات کیفی با منطق فازی و بررسی الگوی موجود در پیشنهادات ارائه شده در نظام پیشنهادات بر اساس داده کاوی(متن کاوی)با تمرکز بر پیشنهادات موثر بر کیفیت در محل آمفی تئاتر دانشکده ریاضی با حضور اساتید ودانشجویان برگزار شد.