نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری پنجمین جشنواره دانش آموزی خانه ریاضیات

برگزاری پنجمین جشنواره دانش آموزی خانه ریاضیات


 

 

پنجمین جشنواره دانش آموزی خانه ریاضیات با همکاری مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی و دانشگاه فرهنگیان با حضور پرفسوررجبعلی پور و اساتید دانشگاه شهید باهنرواسپانسربرنامه (لوازم تحریر بانی پال) در تاریخ 29و30آبانماه 1398دردانشکده ریاضی برگزار شد.