نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دهمین سمینار جبرخطی و کاردبردهای آن

برگزاری دهمین سمینار جبرخطی و کاردبردهای آن


دهمین سمینار جبرخطی و کاردبردهای آن در روزهای بیست و یکم و بیست و دوم اسفندماه ۱۳۹۸ در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

 

http://slaa10.uk.ac.ir