نمایشگر یک مطلب

 

راهنمای ارتباط با سیستم ویدئو کنفرانس دانشکده ریاضی وکامپیوترو مرکزپژوهشی ماهانی دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانلود فایل راهنما

  دانلود و نصب نرم افزار   نسخه ویندوز Yealink Vc Desktop